אליה | משחק מוסיקלי

# 001 תִּזְמֹרֶת

חישוקי מגע

שלושה חישוקי בטון, המשולבים במבנה מתכת, בכל חישוק חיישני מגע ומערכת שמע ממוחשבת. במגע בחיישנים, נשמעים צלילים מכלי התזמורת. מבנה זה מעודד שיתוף פעולה, ומאפשר למשתתפים ליצור מוסיקה יחד בנגינה חופשית.

שקופית קודמת
שקופית הבאה
Three concrete hoops, integrated into the metal structure, each feature touch sensors and audio systems. When any sensor is activated, the sound of an orchestral instrument becomes audible. This innovative design encourages collaboration, allowing participants to create harmonious music as they move through the space.
error:
Scroll to Top