אליה | משחק מוסיקלי

# 005 גַּלְגַּל

סחרחרת נעימה

מבנה תיבת נגינה משולב סחרחרת. ניתן לסובב ללא מאמץ את המשטח העגול התחתון, ובכך להפעיל את מנגנון הנגינה העליון. יצירה מוסיקלית מוכרת מתנגנת בסנכרון עם קצב הסיבוב והמאמץ המשותף של המשתתפים.

שקופית קודמת
שקופית הבאה
שקופית קודמת
שקופית הבאה
An integrated music box structure, reminiscent of a carousel. Users can effortlessly spin the lower circular surface, activating the upper playing mechanism. A recognizable musical composition plays in sync with the rotation's rhythm and the collaborative efforts of the participants.
error:
Scroll to Top