אליה | משחק מוסיקלי

# 010 מְאַזֶּנֶת

נדנדת גובה

מבנה נדנדה ייחודי, חוויה מוסיקלית לשני משתתפים. נירוסטה משולבת בטון ועץ, חיישנים ומערכת שמע ממוחשבת. התנועה העדינה מעלה ומטה מפעילה מגוון מנגינות, ויוצרת משחק משותף. בכל מחזור משחק, מושמעת יצירה אחרת ממאגר של מנגינות מוכרות.

שקופית קודמת
שקופית הבאה
This unique swing provides an engaging experience for two participants. Its stainless steel structure features a combination of concrete and wood, equipped with sensors and an integrated audio system. The gentle back-and-forth motion activates a variety of melodies, creating a delightful auditory journey.
error:
Scroll to Top