אליה | משחק מוסיקלי

# 016 תַּחֲנוֹת

תנועה וצליל

משחק כסאות מוסיקלים. במרכז מותקן דיסק אשר בסיבובו מנגן יצירות קלאסיות מוכרות, תוך שינוי ובחירה מתוך רפרטואר מגוון בכל הפעלה. עם עצירת המנגינה, המשתתפים נעים ומנסים להגיע לתחנה, כאשר בסוף כל סיבוב, תחנה אחת משנה צבעה ויוצאת מהמשחק.. לנצחון נדרשת תחנה אחרונה פנוייה..

error:
Scroll to Top