אליה | משחק מוסיקלי

# 028 קְרִיק

סולם מחוות

סליל מוסיקלי המאפשר נגינה, בתנועת קירבה לחיישני מגע בהיקף. מבנה נירוסטה קרמיקה ומערכת שמע משולבת. תנועה וריקוד במרכז, יוצרים מנגינה אקראית.

שקופית קודמת
שקופית הבאה
A musical helix — featuring touch sensors and an audio system integrated along a structure crafted from stainless steel and enveloped in concrete. This design enables users to collaboratively generate sound within the surrounding space, fostering an interactive musical experience.
error:
Scroll to Top